Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών – Υπόμνηματα Θέσεων, Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

7 years ago, Written by , Posted in Articles, Civil Society

Υπόμνημα Θέσεων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων – Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014
Νομοσχέδιο με τίτλο: «Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014, (Αρ. Φακ. 23.03.051.055-2014)»

Υπόμνημα Θέσεων για νομοσχέδιο “οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014”

Υπόμνημα Θέσεων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων – Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014
Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που Τροποποιεί τους Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013»

Υπόμνημα Θέσεων για «Νόμος που Τροποποιεί τους Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013»

1