Υπόμνημα Θέσεων – Τροποποίησεις στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & Δημιουργία Χώρων Ελλιμενισμού

4 years ago, Written by , Posted in Actions, Articles, Civil Society, Reclaiming the Sea

2017.06.19_Position_Paper_Parliamentary_Committee_of_Internal_Affairs

5