Υπόμνημα Θέσεων – Αποξένωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας

Σήμερα Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συζήτησε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2014» (Αρ. Φακ. 23.01.055.226-2014).
 
Το νομοσχέδιο προνοεί την τροποποίηση του εδαφίου 4 του άρθρου 18 («Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να ανταλλάσσει ιδιοκτησία της Δημοκρατίας κτλ.») του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (ΚΕΦ.224) και αποσκοπεί στην εκχώρηση του δικαιώματος στο Υπουργικό Συμβούλιο να προβαίνει στην αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας.
 
Το κοινό υπόμνημα θέσεων της Πρωτοβουλίας για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου βρίσκεται αναρτημένο εδώ. Η εισηγητική έκθεση, το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η αιτιολογική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του αντίκτυπου βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

 

5