Reclaim the Sea

Coming together demanding environmental and social justice with a global movement to reclaim our oceans and coastlines

read more

Hands off our beaches, our coastline and our sea: Our Commons Are Not For Sale! / Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα: Τα Κοινά Δεν Είναι Προς Πώληση! (Cyprus)

6 years ago, Written by , Posted in Actions, Articles, Civil Society, Reclaiming the Sea

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Δελτίο Τύπου – Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα:

Τα Κοινά Δεν Είναι Προς Πώληση!

  Πως η θάλασσα, οι ακτές και οι παραλίες μετατρέπονται σε «ακίνητη ιδιοκτησία», μέσω «διαταγμάτων ανάπτυξης», χωρίς «πολεοδομικές αιτήσεις» και με «υπουργικές αποφάσεις»

Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ένταξη της θάλασσας στον ορισμό του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» με σκοπό τη διευκόλυνση αναπτυξιακών έργων, τόσο στην θάλασσα, αλλά και στον παράκτιο χώρο, έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να συζητηθεί προσεχώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες αποσκοπούν στην οικειοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινών (appropriationandprivatizationofthecommons) [1]. Μετά τις απροκάλυπτες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία των παραλιών, των ακτών και θαλασσών μας, βλέπουμε τώρα τις προσπάθειες νομιμοποίησης αντί τιμωρίας των παρανομούντων [2], με αποτέλεσμα τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα να μπαίνουν πλέον απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με τίτλο ‘Νόμος που Τροποποιεί τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013’, ουσιαστικά αποσκοπεί στον κατακερματισμό του θαλάσσιου χώρου σε τεμάχια προς πώληση από το ίδιο το κράτος, με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταρχήν, η ερμηνεία του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) διευρύνεται για να συμπεριλάβει τονθαλάσσιο χώρο, ο οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία.

Παράλληλα, με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο όρος «ανάπτυξη» έρχεται να συμπεριλάβει μία σειρά από μεγάλες και υψηλού (περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού) ρίσκου αναπτύξεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον όπως: επίχωση της θάλασσας, κατασκευή λιμενικών έργων και μαρίνων, κατασκευή αποβάθρων ή κυματοθραυστών, κατασκευή αιολικών πάρκων και άλλων ενεργειακών υποδομών, εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς καυσίμων, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και διευκολύνσεις για θαλάσσια αθλήματα και ψυχαγωγία.

Επιπλέον, ο βασικός νόμος τροποποιείται δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να παραχωρεί άδεια για οποιαδήποτε ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο νομοσχέδιο μέσω ενός διατάγματος, το οποίο θα δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα ονομάζεται «Διάταγμα Αναπτύξεως». Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται καν η υποβολή αίτησης για έκδοση των απαραίτητων έως τώρα πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομική Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως [3].

Με αυτό τον τρόπο, η συγκεκριμένη τροποποίηση δημιουργεί μια super-fast-track διαδικασία για αναπτύξεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, η οποία θα ακυρώνει την ανάγκη για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, πριν από την αδειοδότηση κάποιου έργου.

Σε μια εποχή όπου βιώνουμε πλέον καθημερινά την παραβίαση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και την καταπάτηση των κοινωνικών κεκτημένων μας, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί όλες και όλους να πάρουν θέση έναντι του καταστροφικού, άδικου και σκανδαλώδους τροποποιητικού νομοσχεδίου, υπογράφοντας το ψήφισμα διαμαρτυρίας και δηλώνοντας ξεκάθαρα την εναντίωση τους σε κάθε προσπάθεια οικειοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των κοινών φυσικών πόρων.

Πάρτε θέση – οι παραλίες, η ακτογραμμή και η θάλασσα δεν είναι προς πώληση, ανήκουν σε όλες/ους μας:

 http://reclaimthesea.org/kypros-aktogrammi-psifisma/

 Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα:Τα Κοινά Δεν Είναι Προς Πώληση!Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών είναι μια ανεξάρτητη ομάδα ανθρώπων, η οποία απαιτεί:

 • Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·
 • Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας ·
 • Την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών, όπως το ‘Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Σύμβασης της Βαρκελώνης’ και ο ‘περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος’, καθώς επίσης και την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, με σεβασμό στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.

 Follow the Campaign on Facebook

Σημειώσεις προς συντάκτες:

[1] Για την ιδιωτικοποίηση των κοινών, βλ.:

Ιδιωτικοποίηση (Privatization): http://en.wikipedia.org/wiki/Privatization

Κοινά (Commons):http://en.wikipedia.org/wiki/Commons

[2] Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών:

13.03.2014 – Ανοικτή επιστολή προς τον Δήμαρχο του Παραλιμνίου:

http://reclaimthesea.org/open-letter-to-the-mayor-of-paralimni-in-greek-and-english/

24.04.2014 – Πρωτοβουλία πολιτών μετατρέπει την είσοδο του Δημαρχείου Παραλιμνίου σε παραλία: http://reclaimthesea.org/turning-townhall-into-beach/

06.07.2014 – Beach regulations blatantly ignored

http://cyprus-mail.com/2014/07/06/beach-regulations-blatantly-ignored/

02.06.2014 – Ανοικτή επιστολή προς τον Δήμαρχο της Σωτήρας Αμμοχώστου: http://reclaimthesea.org/category/articles/civil-society/

[3] Οι πιο σημαντικές προσθήκες  στο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

 1. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται και ο ορισμός της «ακίνητης ιδιοκτησίας» πλέον περιλαμβάνει θαλάσσιο χώρο, ο οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
 2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με σκοπό να συμπεριλάβει στον όρο «ανάπτυξη», τη διεξαγωγή εργασιών σε θαλάσσιο έργο, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ή καθοριζόμενων από το νόμο ή άλλη νομοθεσία ή από σχέδιο ανάπτυξης, είτε από το ίδιο κράτος ή κατόπιν σύμβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για:

i.        επίχωση της θάλασσας ή θωράκιση παράκτιων πρανών,

ii.        κατασκευή λιμενικών έργων (λιμανιών ή λιμενίσκων ή αλιευτικών καταφυγίων ή αγκυροβολίων ή χώρων ελλιμενισμού και άλλα παρόμοια) ή κεκλιμένων (ράμπα) ανέλκυσης – καθέλκυσης ή μαρίνων,

iii.        κατασκευή αποβάθρων (περιλαμβανομένων λιμενοβραχιόνων ή προβλητών) ή κυματοθραυστών ή εξέδρων ή πλωτών εξέδρων ή νησίδων, 

iv.        κατασκευή αιολικών πάρκων ή άλλων παρόμοιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποδομών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από κυματισμούς,

v.        εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης – μεταφοράς καυσίμων ή άλλων υποδομών,

vi.        διευκόλυνση για θαλάσσια αθλήματα ή ψυχαγωγία ή άλλα παρόμοια, 

vii.        εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας και

viii.        άλλες παρόμοιες εργασίες.

 1. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) από μία νέα πρόνοια, η οποία προβλέπει ότι ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (στον παρόντα Νόμο αναφέρεται ως «Διάταγμα Αναπτύξεως») να χορηγήσει πολεοδομική άδεια για οποιαδήποτε ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο διάταγμα, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση για το σκοπό αυτό και ως εκ τούτου για τέτοια ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο Διάταγμα δεν υποβάλλεται αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiative for the Protection of the Natural Coastline

Press ReleaseFriday, 22 August 2014

Hands off our beaches, our coastline and our sea: Our Commons Are Not For Sale!

  How the sea, the coastline and the beaches are converted into “real estate”, through “development orders”, without “planning applications” and with “ministerial decisions”

A bill which aims the inclusion of the sea into the definition of the term “real estate” in order to assist developments both in the sea and in the coastal zone has already been tabled to the House of Parliament and is expected to be discussed soon at the House interior affairs committee, straight after the Parliament commences its operations in September.

The bill falls within a broader set of neoliberal policies aiming at the appropriation and privatization of the commons [1]. With the environmental legislation to protect the beaches, the coast and the sea being ignored continuously, we are now witnessing efforts for the legalization rather than the punishment of the offenders [2]. Once again, corporate profits and private interests trump over, and are blatantly placed above the rights of people and environmental protection.

ThespecificbillentitledRegulationwhichAmendstheTownandUrbanPlanningLawsof 1972 to 2013’, essentially aims towards the fragmentation of marine space into pieces which are for sale, by the state itself, in order to attract and satisfy private investments.

Firstly, the interpretation of the term “real estate” (Tenure, Registration and Valuation) is expanded to include the marine space, which with developments or activities or facilities is connected directly or indirectly with private property, as is defined in the legislation.

Furthermore, according to this bill, the term “development” comes to include a series of big and high (environmental, economic and social) risk developments on the coastal and marine environment such as: sea embankment, construction of marinas and harbor works, construction of jetties or breakwater, construction of wind farms and other energy infrastructure, installation of submarine pipelines for desalination, handling and transportation of fuels, aquaculture facilities, as well as facilities for water sports and recreation.

Additionally, the basic regulation is amended to allow the Minister of Interior at the time to grant permission for any development or category of development that is set in the amended bill via an order, called a “Development Order” which will be published in the official newspaper of the Government. All these, without the need for the submission of an application for the issuing of the hitherto necessary licenses from the Planning Authority, namely the Town and Urban Planning Department [[3]].

In this way, the particular amendment creates a super-fast-track procedure for developments in the coastal and marine space, annulling the requirement for the preparation of any environmental impact assessment and the conduct of any public consultation procedure, prior the licensing of any development.

In an era where our environmental and social rights are violated and appropriated daily, the Initiative for the Protection of the Natural Coastline calls on everyone to side against this destructive, unfair and scandalous amendment bill, by signing the resolution against it, and stating loud and clear their opposition against any attempt for the appropriation, commodification and privatization of our common natural resources.

Take a position – the beaches, the coastline and the sea are not for sale, they belong to all of us:

http://reclaimthesea.org/cyprus-coastline-petition/

Follow the Campaign on Facebook

 Hands off our beaches, our coastline and our sea: Our Commons Are Not For Sale!

The Initiative for the Protection of the Natural Coastline is an independent group of people demanding:

The protection of our natural coastlines and public beaches ·

 • Τhe safeguard of open, free and public access to our coastlines and beaches ·
 • The implementation of the relevant EU and national legislation, such as the “Protocol on Integrated Coastal Zone Management to the Barcelona Convention” and the “Beach Protection Law”, and the implementation of open, democratic and transparent public consultation procedures, that respect our environmental and social rights, such as the protection of the natural environment and the safeguarding of a high quality of life standard.

Notes to editors:

[1] For the privatization of the commons, c.f.:

Privatization: http://en.wikipedia.org/wiki/Privatization

Commons:http://en.wikipedia.org/wiki/Commons

[2] Initiative for the Protection of the Natural Coastline:

13.03.2014 – Open letter to the Mayor of Paralimni:

http://reclaimthesea.org/open-letter-to-the-mayor-of-paralimni-in-greek-and-english/

24.04.2014 – Citizens’ initiative turns the entrance of the Paralimni Municipality into a beach: http://reclaimthesea.org/turning-townhall-into-beach/

06.07.2014 – Beach regulations blatantly ignored

http://cyprus-mail.com/2014/07/06/beach-regulations-blatantly-ignored/

02.06.2014 – Open letter to the Mayor of Sotira Municipality: http://reclaimthesea.org/category/articles/civil-society/

[3] The most important amendments to the bill are the following:

 1. Article 2 of the basic regulation is amended and the definition of the term “real estate” now includes marine space, which with developments or activities or facilities is connected directly or indirectly with private property, as is defined in the legislation.
 2. Article 20 of the basic regulation is amended to include within the term “development”, the conduct of operations in marine space, following a decision of the Cabinet or specified by law or other legislation or development plan, that be from the state itself or after a contract with a natural or legal person of public or private law:

i.        embankment of the sea or coastal defenses,  

ii.        port construction projects (ports or small harbor or fishing shelters or mooring or berthing spaces and the like) or inclination (ramp) lifts – for launching or marinas,  

iii.        construction of quays (including jetties or piers) or breakwaters or platforms or floating platforms or landmasses, 

iv.        construction of wind farms and other similar renewable energy facilities or infrastructure for production of electricity from waves,

v.        installation of subsea pipelines for desalination or transporting fuels or other infrastructure,

vi.        facility for water sports or recreation and the like,  

vii.        aquaculture infrastructure και

viii.        other similar works.

 1. Article 22 of the basic regulation is amended with the replacement of paragraph (1) with a new provision, which states that the Minister may, by an order published in the Gazette (in this Act referred to as “Development Order”) to grant planning permission for any development or category of development specified in the decree, without the need for an application to be filed and therefore for such development or class of development specified in the Decree no application shall be filed with the Planning Authority.
0