Reclaim the Sea

Coming together demanding environmental and social justice with a global movement to reclaim our oceans and coastlines

read more

Ανοιχτή επιστολή για τις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις στην ακτογραμμή της επαρχίας Αμμοχώστου από τον Δήμο Παραλιμνίου

3 years ago, Written by , Posted in Actions, Articles, Civil Society, Reclaiming the Sea

Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Επείγον – Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Προς:

 

Αξιότιμε κ. Χρυσαφίνη,

Θέμα: Ανοιχτή επιστολή για τις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις στην ακτογραμμή της επαρχίας Αμμοχώστου από τον Δήμο Παραλιμνίου

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την πρώτη καταγγελία που υποβάλαμε προς την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, η οποία αφορούσε αυθαίρετη και παράνομη επέμβαση εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην επικράτεια του Δήμου Παραλιμνίου.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για την προστασία και διαχείριση των παραλιών της επαρχίας, ανέχεται διαχρονικά την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και κυριολεκτικά κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις του Δήμου Παραλιμνίου.

Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο και γι’ αυτό σας καλούμε δημόσια να αναλάβετε τις ευθύνες σας για τη σημαντική υποβάθμιση, αλλοίωση και καταστροφή της παράκτιας ζώνης, η οποία αφήνει φτωχότερο τόσο το περιβάλλον όσο και την κοινωνία του Παραλιμνίου, της Αμμοχώστου και ολόκληρης της Κύπρου.

Οι αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας Παραλίας παρατηρούνται πλέον κατά μήκος ολόκληρης της ακτογραμμής στον Δήμο Παραλιμνίου. Από τα νότια προς τα βόρεια, οι καταστροφικές επεμβάσεις ξεκινούν από την περιοχή Νησιά, αμέσως μετά το Κάβο Γκρέκο, και φτάνουν μέχρι τις παραλίες Da Costa, Fig Tree Bay, Crystal Springs, Σειρήνα και την περιοχή του Κάππαρη (τοποθεσίες Λούμα, Γλυτζιά Νερά και Αρμυροπήγαδο).

Την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, μέλη της Πρωτοβουλίας για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών βρέθηκαν στην περιοχή του Κάππαρη στο Δήμο Παραλιμνίου. Στην παραλία των Σκύλων, η οποία έχει δημιουργηθεί από προηγούμενες παράνομες παρεμβάσεις, έχει κατασκευαστεί ένας χωμάτινος δρόμος, ο οποίος συνδέει το βόρειο μέρος της παραλίας με την παραλία των Προσκόπων. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 1 και 2, η επέμβαση στην εκβολή δημόσιου ποταμού και η «κατασκευή» δρόμου και οχετού απορροής αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων και των επισκεπτών της περιοχής του Κάππαρη. Οι φωτογραφίες 3, 4 και 5 είναι ενδεικτικές της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί, καθώς και της αλαζονείας που επιδεικνύει ο Δήμος Παραλιμνίου και της ασυδοσίας που επικρατεί στην επαρχία Αμμοχώστου. Ένας εκσκαφέας με υδραυλικό σφυρί σπάζει βράχια και ένας άλλος εκσκαφέας απομακρύνει μπάζα εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην τοποθεσία Γλυτζιά Νερά.

Η ακτογραμμή αποτελεί μέρος των οικολογικών μας κοινών και της φυσικής μας κληρονομιάς. Εικόνες με εκσκαφείς και φορτηγά που προβαίνουν σε παράνομους εκβραχισμούς ακτών και στην αυθαίρετη διαμόρφωση παραλιών, με στόχο την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών λουομένων, έχουν καταστεί πλέον σύμβολα της ανεπαρκούς προστασίας και διαχείρισης των παραλιών στον Δήμο Παραλιμνίου ειδικότερα και της ακτογραμμής στην επαρχία Αμμοχώστου γενικότερα.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι οι αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας Παραλίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη αυστηρότητα, αλλιώς το πρόβλημα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Οι παράνομες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Δήμος Παραλιμνίου και η συστηματική ανοχή που επιδεικνύει η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου του Υπουργείου Εσωτερικών προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα περί δικαίου και κλονίζουν το κύρος και την αξιοπιστία των καθ’ ύλην αρμόδιων αρχών.

Σε καμία από τις αυθαίρετες, παράτυπες και παράνομες επεμβάσεις που διενεργήθηκαν εντός της Ζώνης Προστασίας Παραλίας και καταγγέλθηκαν από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (συναρμόδιες αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις ή/και απλούς πολίτες) δεν λήφθηκαν αυστηρά μέτρα και δεν επιβλήθηκαν αποτρεπτικές ποινές κατά του Δήμου Παραλιμνίου από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι επεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στην καταστροφή του παράκτιου περιβάλλοντος και τοπίου, καθώς επιφέρουν αλλοίωση στην αισθητική του χώρου και τη γεωμορφολογία της περιοχής, υποβάθμιση της ποιότητας της ακτής, διάβρωση του εδάφους και απώλεια παράκτιων τύπων φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις νενομισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ.59). Θεωρούμε ότι πρέπει να διεξαχθεί άμεση καταγραφή και συνολική αξιολόγηση όλων των αυθαίρετων και παράνομων επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία κατά μήκος της ακτογραμμής του Δήμου Παραλιμνίου, να εκπονηθεί εξειδικευμένη ακτομηχανική μελέτη και ολοκληρωμένη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι οποίες να εξετάζουν τόσο τις άμεσες όσο και τις αθροιστικές / συσσωρευτικές επιπτώσεις των αυθαίρετων και παράνομων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας Παραλίας, έτσι ώστε να θεσπιστούν μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς και να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική συμμόρφωση του Δήμου Παραλιμνίου.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών,

 

Κλείτος Παπαστυλιανού

BA in Political Science and History

MSc in Environmental Social Science

 

Δρ. Μαρία Χατζημιχαήλ

PhD in Marine Governance and Fisheries Policy

Research Fellow in Environmental Politics

 

 

Κοινοποίηση:

 • Υπουργό Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, minister@moi.gov.cy
 • Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου, emavrou@parliament.cy
 • Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. Αδάμο Αδάμου, aadamou@parliament.cy
 • Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κ. Πέτρο Κληρίδη, att.gen@law.gov.cy
 • Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Δρ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, cao@audit.gov.cy
 • Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Λοττίδη, ombudsman@ombudsman.gov.cy
 • Επίτροπο Περιβάλλοντος, κα Ιωάννα Παναγιώτου, ipanayiotou@ec.gov.cy
 • Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, director@environment.moa.gov.cy
 • Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, κα Μαρίνα Αργυρού, director@dfmr.moa.gov.cy
 • Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, κ. Ανδρέα Μανώλη, director@wdd.moa.gov.cy
 • Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων, κα Χρυστάλλα Μαλλούππα, director@pwd.mcw.gov.cy
 • Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κα Αθηνά Αριστοτέλους – Κληρίδου, director@tph.moi.gov.cy
 • Πρόεδρο Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιο Αχνιώτη, cyprus@etek.org.cy

 

 

Φωτογραφίες 1-2: Κατασκευή δρόμου και οχετού απορροής ομβρίων υδάτων στην εκβολή δημόσιου ποταμού μεταξύ των παραλιών των Σκύλων και των Προσκόπων, στην περιοχή Κάππαρη, στον Δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου.


Φωτογραφίες 3-5: Παράνομος εκβραχισμός ακτής και αυθαίρετη διαμόρφωση παραλίας στην τοποθεσία Γλυτζιά Νερά, στην περιοχή Κάππαρη, στον Δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου.


 

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών είναι ένα άτυπο δίκτυο πολιτών από διάφορες πόλεις και επαρχίες, το οποίο απαιτεί:

·         Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·

·         Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας ·

·         Την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων, καθώς επίσης την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας παρουσίασης, ακρόασης και διαβούλευσης για περιβαλλοντικά θέματα.

Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση και προάσπιση των θεμελιωδών και αναφαίρετων περιβαλλοντικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων (όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, η πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), τη διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας, των δασών και του τοπίου, καθώς και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, των φυσικών πόρων και των κοινών αγαθών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών | 

Initiative for the Protection of the Natural Coastline

Website: http://reclaimthesea.org/ | Email: reclaimthesea@gmail.com |

Facebook: https://elgr.facebook.com/coastlinecy/

 

5