Agia Napa Marina – An Alternative View | Μαρίνα Αγίας Νάπας – Μια άλλη όψη

6 years ago, Written by , Posted in Actions, Articles, Civil Society, Reclaiming the Sea

*** For English scroll below ***

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Δελτίο Τύπου – Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Μαρίνα Αγίας Νάπας – Μια άλλη όψη.

Όταν η ανάπτυξη σημαίνει οικειοποίηση και καταστροφή των κοινών φυσικών αγαθών μας   

 Τις τελευταίες μέρες ένα βιντεάκι κάνει τον γύρω του διαδιχτύου: Είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση της αξιας €220 εκατομυρίων μαρίνας, έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Μακρόνησος στην Αγία Νάπα. Το έργο θα είναι χωρητικότητας 710 θέσεων ελλιμενισμού (εκ των οποίων οι 486 θέσεις θα είναι θαλάσσιου ελλιμενισμού σκαφών μήκους 8 – 60 μέτρα και 144 θέσεις φύλαξης σκαφών στην ξηρά) και το οποίο Θα περιλαμβάνει επίσης εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις, γραφεία διοίκησης και 850 περίπου θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Θα διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο, χώρους αναψυχής, ταβέρνες, κλαμπ, αλλά και ένα τεχνητό νησί στο δυτικό άκρο της μαρίνας, το οποίο θα βοηθήσει τόσο στη σταθεροποίηση της παραλίας, όπως και να προσφέρει ένα επιπλέον χώρο αναψυχής. Όλα αυτά ανακοινώνονται μέσα σε ένα κλίμα πανηγυρισμού – ως ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία εν καιρό κρίσης, ως ένα έργο το οποίο θα είναι πόλος έλξης για πλούσια πελατεία, ως ένα έργο που θα φέρει ανάπτυξη!

Η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών έχει μια διαφορετική άποψη…

Αν όντως η Αγία Νάπα χρειάζεται μια μαρίνα, τότε γιατί δεν έγινε η προσπάθεια δημιουργίας της κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, με τρόπο όπου θα συνάδει με το περιβάλλον και χωρίς να καταστραφεί περαιτέρω η ακτογραμμή της περιοχής. Αντιθέτως, η σχεδιασμένη μαρίνα είναι ένα νέο χωριό το οποίο όχι μόνο θα μεταμορφώσει και θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα έχει επίσης κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στα γειτονικά τουριστικά θέρετρα, τα οποία δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από το συγκεκριμένο έργο, αφού η «πλούσια πελατεία» έχει όλα όσα θα χρειάζεται στον συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε δηλαδή για ένα «all inclusive» θέρετρο για τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας.

Το συγκεκριμένο έργο είναι μια πολυ-μαρίνα, σε μια περιοχή η οποία μέχρι στιγμής είναι περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά σημαντική. Στην ανατολική μεριά π.χ. υπάρχουν οι «Τάφοι της Μακρονήσσου» και δυτικά το εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το ότι η μαρίνα θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά της περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Αγία Θέκλα- Λιοπέτρι» η καταστροφή της οποίας θα είναι ανεπανόρθωτη. Σκοπός της περιοχής Natura είναι η προστασία 19 ειδών ορνιθοπανίδας, η διατήρηση και προστασία των οποίων περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, ένα διεθνές εργαλείο στο οποίο αναφέρονται φυτά ή ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, κατατάσσοντάς τα σε κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης, καθώς επίσης και η προστασία και η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της περιοχής. Επίσης, η συγκεκριμένη είναι μια από τις δύο πιο σημαντικές περιοχές στην Κύπρο για τη διαχείμαση του Βραχοπλουμιδιού (Charadrius leschenaultii), είδος το οποίο θεωρείται απειλούμενο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη θεωρείται προς εξαφάνιση.

Με βάση του άρθρου 6 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), «εάν, παρα τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομέ­νων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως» το έργο μπορεί να γίνει αφού ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα και για τα οποία θα ενημερωθεί σχετικά η Κομισιόν.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρεί τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια ως αναπτύξεις οι οποίες αποσκοπούν στην οικειοποίηση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινών φυσικών μας πόρων. Μέσα σε αυτό ακριβώς το φαύλο κύκλο ‘ανάπτυξης’, στον οποίο τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα μπαίνουν απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθήκον μας είναι να θέτουμε ερωτήματα και να απαιτούμε απαντήσεις. Αν σκεφτούμε τον όρο οικο-λογία ως το σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών συνθηκών,  τότε θα ήταν σωστό, να αναρωτηθούμε ποιές θα είναι εν τέλει οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μαρίνας για το κάθε άτομο της περιοχής. Για ποιούς και γιατί στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η ανάπτυξη, την οποία η κυβέρνηση προωθεί με τόσο ζήλο και χωρίς την διεξαγωγή της αναγκαίας με βάση νόμου δημόσιας διαβούλευσης? Είναι άραγε το δημόσιο συμφέρον ή η κερδοφορία των λίγων; Aν η απάντηση σ’αυτά τα ερωτήματα είναι το δεύτερο, τότε καθήκον μας είναι να παλέψουμε για να την σταματήσουμε.

__________________________________________________________________

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών απαιτεί:

Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·

  • Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας ·
  • Την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών, όπως το ‘Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Σύμβασης της Βαρκελώνης’ και ο ‘περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος’, καθώς επίσης και την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, με σεβασμό στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και η διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και των κοινών αγαθών.

FacebookCyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών:

https://www.facebook.com/coastlinecy /

Reclaim The Sea: https://www.facebook.com/reclaimthesea

Website: www.reclaimthesea.org / Email: info@reclaimthesea.org

__________________________________________________________________

Initiative for the Protection of the Natural Coastline

Press Release- Tuesday, February 10 2015

Agia Napa Marina – An alternative view

When development means appropriation and destruction of our common natural resources

The last few days, a video is circulating the internet. It is a digital representation of the €220 million worth marina, a project that will be implemented in the region of Makronisos in Agia Napa. The project will be a 710 docking spots (out of which 486 berths will be for aquatic mooring of 8-60 meter boats and 144 for dry dock) and it will also contain commercial and residential developments, management offices and approximately 850 parking places. It will also include a heliport, recreational facilities, restaurants, clubs, and an artificial island on the west side of the marina, which will help towards the stabilization of the beach, as well as to offer an additional recreational spot. [2] All these have been jubilantly announced; as a development that will help the economy in these times of crisis, as a development that will attract wealthy tourists, and as a development that will bring economic growth!

The Initiative for the Protection of the Natural Coastline has a different opinion….

If Agia Napa does need a marina, then why hasn’t there been any effort to consider its creation next to the small harbour of Agia Napa, in a way that would be in accordance with the environment and without causing further destruction to the coastline of the area? On the contrary, the proposed marina will lead to the creation of a new village that will not only transform and destroy the natural environment of the area, but which will also have a socio-economic impact on the neighboring resorts which have nothing to gain from this particular project, since the “wealthy clientele” has everything it needs within this particular space. It would not be an exaggeration to suggest that we are talking of an “all-inclusive” resort for the upper class of society.

The specific project is a multi-marina, in an area that so far is of particular environmental, archeological and religious importance. For example, you have the “Makronisos tombs” located in the east side, and the Agia Thekla chapel in the west. More importantly, the marina will be constructed in the heart of the “Agia Thekla-Liopetri” Natura 2000 network, the destruction of which will be irreversible. The purpose of this Natura area is the protection of 19 bird species, the conservation and protection of which is reported in the red book of flora in Cyprus, an international tool that lists plants and animals that are threatened by extinction, ranking them by degree of threat of extinction, as well as providing guidelines for the protection and conservation of the natural habitats of the area. In addition, the specific Natura area is one of the two most important areas in Cyprus for the wintering of the greater sand plover (Charadrius leschenaultia), an endangered species particularly in Europe, where it is on the brink of extinction.

According to Article 6 of the Habitats Directive (92/43/EEC) “in exceptional circumstances, a plan or project may still be allowed to go ahead, in spite of a negative assessment, provided there are no alternative solutions and the plan or project is considered to be of overriding public interest, including reasons of social and economic nature”. In such cases the project can be implemented once and after all necessary compensatory measures are taken and the Commission is informed.

The Initiative for the Protection of the Natural Coastline considers such grandiose plans, as developments which aim towards the appropriation, privatization and commercialization of our common resources and/or spaces. In this vicious circle of “growth”, corporate profits and private interests are blatantly placed above our human rights and the protection of the environment. It is our duty to ask questions and demand answers. If we consider the term eco-logy as the cumulative result of environmental, social, cultural and economic conditions, then it would be appropriate to wonder what will ultimately be the long-term consequences of the marina for each local individual. For whom and for what in reality is this development being pushed with such eager by the government, without even conducting the required by EU law public consultation? Is it for the public interest or the profits of a few? If the answer to all of these questions is the second, then our duty is to fight to stop this.

_______________________________________________________________________

The Initiative for the Protection of the Natural Coastline demands:

The protection of public beaches, natural coasts and our seas

  • The assurance of open, free and public access to our coasts and beaches
  • The implementation of the relative European and national legislations, such as the “Protocol of comprehensive management of coastal zones of the Barcelona Treaty” and the “ Law for the protection of the beaches” as well as the implementation of open, democratic and transparent procedures of public consultation, with respect to our environmental and social rights, as the protection of the natural environment, the assurance of a high quality of life and the safeguard of the public interest and common goods.

FacebookCyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών:https://www.facebook.com/coastlinecy /

Reclaim The Sea: https://www.facebook.com/reclaimthesea

Website: www.reclaimthesea.org / Email: info@reclaimthesea.org

_______________________________________________________________________

0